Tư vấn – Thiết kế quy hoạch

Quy hoạch tiên tiến - Vững bền dài lâu

Một dự án bất động sản được triển khai thành công không chỉ dựa trên đánh giá về lợi nhuận, nó còn phải có khả năng tồn tại bền vững trong quá trình đưa vào sử dụng, thích ứng và phát triển cùng với sự phát triển đô thị, kinh tế, xã hội của khu vực, ngoài ra nó còn có nhiệm vụ tạo ra một môi trường sống văn minh, hiện đại, tiện nghi và gần gủi với môi trường thiên nhiên.

CIE với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực đầu tư – Thiết kế – Xây dựng mong trở thành đơn vị đồng hành với quý đầu tư.

Thiết kế quy hoạch dự án
Tư vấn thiết kế - Phương án quy hoạch
Tư vấn các loại hình kinh doanh liên quan
TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH

THIẾT KẾ QUY HOẠCH LÀ GÌ ?

Quy hoạch đô thị là một khái niệm hay được dùng để chỉ các hoạt động kiểm soát hay tổ chức môi trường sống đô thị. Các hoạt động này có thể bao gồm: ban hành luật, quy định kiểm soát phát triển; xây dựng và vận hành các bộ máy quản lý đô thị; đề ra các tiêu chí, lập và phê duyệt quy hoạch; thực hiện các chương trình đầu tư phát triển đô thị; nghiên cứu đô thị; đào tạo bộ máy nhân lực; trao đổi tranh luận về các vấn đề đô thị…
Điều cần chú ý là trong các bối cảnh khác nhau, các hoạt động này thường không có mục đích, nội dung hay phương pháp thực hiện giống nhau. Nguyên nhân là đô thị thường có các vấn đề khác nhau trong mỗi giai đoạn phát triển. Việc nhìn nhận, đánh giá, giải quyết các vấn đề đô thị không chỉ phụ thuộc vào năng lực các bộ máy chuyên môn mà còn lệ thuộc nhiều và chủ trương của bộ máy cầm quyền và khả năng đáp ứng của nền kinh tế. Trong mỗi giai đoạn phát triển, bộ máy cầm quyền thường chỉ chú trọng kiểm soát hay thúc đẩy một số hoạt động quy hoạch đô thị mà họ cho là quan trọng. Trong khi đó, nghiên cứu và đào tạo nhân lực trong các ngành liên quan quy hoạch đô thị thường được coi là lĩnh vực tách biệt với thực tế hành nghề. Kết quả là luôn có nhiều quan điểm về nội dung và cách thức thực hiện quy hoạch đô thị.

VẬY TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH LÀ GÌ ?

Một dự án bất động sản được triển khai thành công không chỉ dựa trên đánh giá về lợi nhuận, nó còn phải có khả năng tồn tại bền vững trong quá trình đưa vào sử dụng, thích ứng và phát triển cùng với sự phát triển đô thị, kinh tế, xã hội của khu vực, ngoài ra nó còn có nhiệm vụ tạo ra một môi trường sống văn minh, hiện đại, tiện nghi và gần gủi với môi trường thiên nhiên.

Quy hoạch là bước đầu tiên trong quá trình định hình kế hoạch triển khai một dự án bất động sản. Để giúp chủ đầu tư tạo ra một sản phẩm bất động sản có chất lượng tốt như vậy, chúng tôi luôn coi trọng việc xem xét, đánh giá các yếu tố tác động ngoại cảnh từ môi trường tự nhiên, xã hội, các yếu tố nội tại phát sinh khi dự án hình thành để từ đó đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian kiến trúc với các chỉ tiêu về quỹ đất các khu chức năng, loại hình nhà ở, dân số, xây dựng,…vừa phù hợp với quy định nhà nước vừa tạo được hiệu quả đầu tư tối đa.