Khách Sạn

Portfolio

Khách sạn Enjoy Luxury Hotel

Thông tin công trình:

Diện tích xây dựng:

Thời gian xây dựng:

Chủ đầu tư:

Gói thầu:

Portfolio

Khách sạn Enjoy Luxury Hotel II

khach-san-enjoy-1-thiet-ke-thi-cong-xay-dung-cie

Thông tin công trình:

Diện tích xây dựng:

Thời gian xây dựng:

Chủ đầu tư:

Gói thầu:

Portfolio

Khách sạn 6B - Trung Sơn

khac-san-thiet-ke-thi-cong-xay-dung-cie
khach-san-6B-thiet-ke-thi-cong-xay-dung-cie

Thông tin công trình:

Diện tích xây dựng:

Thời gian xây dựng:

Chủ đầu tư:

Gói thầu:

Portfolio

Khách sạn Khải Minh

khach-san-khai-minh-thiet-ke-thi-cong-xay-dung-cie
khach-san-khai-minh-2-thiet-ke-thi-cong-xay-dung-cie

Thông tin công trình:

Diện tích xây dựng:

Thời gian xây dựng:

Chủ đầu tư:

Gói thầu:

Portfolio

Khách sạn Long Hoàng

khach-san-long-hoang-2-thiet-ke-thi-cong-xay-dung-cie
khach-san-long-hoang-thiet-ke-thi-cong-xay-dung-cie
khach-san-long-hoang-3-thiet-ke-thi-cong-xay-dung-cie

Thông tin công trình:

Diện tích xây dựng:

Thời gian xây dựng:

Chủ đầu tư:

Gói thầu:

Portfolio

Khách sạn Athena

Thông tin công trình:

Diện tích xây dựng:

Thời gian xây dựng:

Chủ đầu tư:

Gói thầu:

Dự án đã thực hiện khác

Để lại lời nhắn cho chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ nhé!