Thiết kế mới, sửa chữa ngoại cảnh không gian xây dựng

Ngoại cảnh mẫu

Kỹ sư có chuyên môn và kinh nghiệm của C.I.E chúng tôi sẽ có mặt tại công trình để khảo sát và tư vấn bố trí ngoại cảnh thật hợp lý, bản thiết kế được đưa ra khi chúng tôi và khách hàng của chúng tôi thật sự hài lòng.

Liên hệ để được tư vấn về mẫu ngoại cảnh cho không gian của bạn