Danh mục: Xây dựng

Danh sách các công trình xây dựng được thiết kế và thi công bởi công ty Tư Vấn – Đầu tư – Xây dựng C.I.E tại thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước.