Danh mục: Kiến Trúc

Những vấn đề cơ bản nhất về các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật công trình nhằm phục vụ các kiến trúc sư và kỹ xây dựng và khách hàng tham khảo thống nhất để đưa ra các phương án xây dựng hợp lý, thiết thực và khả thi hơn ảnh hưởng đến giá thành, thời hạn thi công công trình và chất lượng công trình.