BÁO GIÁ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Diện tích xây dựng theo phương án thiết kế:

Diện tích hạng mục Tổng diện tích Đơn vị

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)

(m²)
(m²)

Giá trị hợp đồng thi công trước thuế:

Tổng diện tích xây dựng Thành tiền Đơn vị
VNĐ

Hệ số thi công móng móng cọc:

Trệt Thành tiền Đơn vị
VNĐ


Vui lòng liên hệ Hotline : 0915 95 97 95 để được báo giá công trình xây dựng chính xác.