Đầu tư thông minh – Lợi ích dài hạn

tu-van-thiet-ke-du-an-khu-dan-cu

Một điều mà các nhà đầu tư vô cùng quan tâm hiện nay trước khi tiến hành bỏ vốn cho các dự án kinh doanh, xây dựng chính là tham khảo ý kiến của các đơn vụ tư vấn đầu tư dự án. 

CIE với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực đầu tư – Thiết kế – Xây dựng mong trở thành đơn vị đồng hành với quý đầu tư.

  • Tư vấn quy hoạch dự án
  • Tư vấn kinh doanh – công trình phục vụ kinh doanh
  • Tư vấn loại hình kinh doanh liên quan

Tư ván đâu tư dự án là gi?

Tư vấn lập dự án đấu tư là hoạt động tư vấn về các chính sách, pháp luật về lĩnh vực đầu tư nói chung  cũng như các điều luật, chính sách cụ thể liên quan của từng lĩnh vực đầu tư khác nhau. Đồng thời, các dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư cũng sẽ giúp nhà đầu tư có thể dự báo được những thay đổi mới nhất trong chính sách đầu tư xem nó có ảnh hưởng như thế nào tới các dự án của các chủ đầu tư.

Việc các nhà đầu tư lựa chọn tư vấn đầu tư dự án là vô cùng cấn thiết. Lý do là vi các công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn lập các dự án. công trình đầu tư sữ giúp các chù đầu tư khảo sát, thăm dò thị trường về những lĩnh vực mà nhà đầu tư muốn đầu tư. Đồng thời, các dịch vụ tư vấn này còn giúp dự báo cho nhà đầu tư về tính khả thi cùa các công trinh và khả năng sinh lời cùa dự án đầu tư để có được lựa chọn đúng đắn nhất.

Các công việc cần phải thực hiện khi lập dự án đầu tư

Lập dự án đầu tư chi là bước cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị tư vấn đầu tư dự án. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng và đạt hiệu quả thi nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc như:

  • Nghiên cứu và đánh giá thị trường đầu tư.
  • Xác định thời điểm và quy mô đầu tư.
  • Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp.
  • Tiến hành thực hiện các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư.

Sau khi thực hiện xong những công việc ở trên thi nhà đầu tư sẽ tiến hành lập dự án đầu tư. Dự án đầu tư được thể hiện ở hai văn kiện:

Báo cáo tiền khả thi: là báo cáo cung cầp các thông tin tồng quát về dự án đầu tư. Qua đó. chủ đầu tư có thể dề dàng đánh giá được sơ bộ về tính khả thi cùa dự án, đồng thời lựa chọn được phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án này. Báo cáo tiền khả thi chính là căn cứ quan trọng để xây dựng báo cáo khả thi.

Báo cáo khả thi: là bản báo cáo tập hợp các số liệu và dữ liệu phân tích, đánh giá chi tiết, để xuất chính thức về các nội dung cùa dự án đầu tư theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn. Và như đã đề cập ờ trên, theo các nhà tư vấn đầu tư dự án thì báo cáo khả thi chính là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và thông qua quyết định đầu tư.

CIE với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực đầu tư – Thiết kế – Xây dựng mong trở thành đơn vị đồng hành với quý đầu tư.

Xem thêm công trình CIE đã thi công tại:

Fanpage: CIE Corp – Building & Construction

Youtube: CIE Corp – Tư vấn thiết kế & Xây dựng

Website:  Dự án đã thực hiện

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post